กิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย
ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 8 พฤศจิกายน 2565 ซึ่งเป็นช่วงเทศกาลลอยกระทง โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอนุรักษ์วัฒนธรรมประเพณีไทย โดยครูและนักเรียนได้ร่วมกันแต่งกายแบบไทย มีกิจกรรมการละเล่นแบบไทย เช่น มอญซ่อนผ้า งูกินหาง ปิดตาตีปี๊บ รำวงย้อนยุค วิ่งเปี้ยว และรีรีข้าวสาร  นอกจากนี้ยังมีกิจกรรมฝึกประดิษฐ์กระทง การประกวดกระทง และการประกวดขวัญใจชุดไทยประจำห้องเรียนอีกด้วย