อำลาอาลัย 2565

เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2565 โรงเรียนได้จัดกิจกรรมอำลาอาลัย แก่ผู้สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 รุ่น "Hybrid on Learn" โดยมีผู้บริหาร ครู และนักเรียนระดับชั้น ป.6 เข้าร่วมกิจกรรมในรูปแบบ online ผ่านแอปพลิเคชั่น Meet