วันคล้ายวันสถาปนาคณะลูกเสือแห่งชาติ

ด้วยสำนักงานลูกเสือแห่งชาติ ได้กำหนดวันที่ 1 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันสถาปนา คณะลูกเสือแห่งชาติ เพื่อน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของ พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว พระผู้พระราชทานกำเนิดลูกเสือไทย ในการนี้ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา พร้อมด้วยกองคณะลูกเสือ - เนตรนารี ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ได้เข้าร่วมพิธีทบทวนคำปฏิญาณ และสวนสนามของกองลูกเสือ-เนตรนารี ณ สนามกีฬา โรงเรียนดุสิตวิทยา