ข่าวทั้งหมด

All News

ข่าวปีการศึกษา 2562

วันพ่อแห่งชาติ ๒๕๖๒

05-12-62

กิจกรรมเนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

04-12-62

ค่ายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม

27-11-62

ประวัติศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

23-11-62

กีฬาสี 2562 (Dusit Games 2019)

22-10-62

กีฬานักเรียนภายในเขตเทศบาลเมืองบ้านโป่ง

11-11-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล ครั้งที่ 2/2562 และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 3/2562

10-11-62

วันปิยมหาราช

23-10-62

มหกรรมทางการศึกษาเพื่อพัฒนาวิชาชีพครู ครั้งที่ 12 (EDUCA 2019)

16-10-62

วันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชฯ

13-10-62

ค่ายพักแรมลูกเสือเนตรนารี

07-10-62

ค่ายพุทธบุตร

04-10-62

เทศกาลกินเจ

04-10-62

เดินทางไกลลูกเสือเนตรนารี

22-09-62

บ้านนักวิทยาศาสตร์น้อยประเทศไทย

11-09-62

ภาษาไทยเพชรยอดมงกุฎ 2562

07-09-62

วิทยาศาสตร์เพชรยอดมงกุฎ 2562

30-08-62

บริจาคโลหิต

29-08-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 2/2562

25-08-62

ทัศนศึกษา ป.3-ป.6 ณ พิพิธภัณฑ์กองทัพอากาศและการบินแห่งชาติ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ

20-08-62

สัปดาห์ห้องสมุด และสัปดาห์วิทยาศาสตร์

19-08-62

อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนส่งเสริมการคิดฯ (Thinking School) ปีที่ 3 ครั้งที่ 1

16-08-62

การประกวดวาดภาพเพื่อสันติภาพ

17-08-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง

12-08-62

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

09-08-62

งานชุมนุมลูกเสือสำรองแห่งชาติ ครั้งที่ 1

05-08-62

ตรวจสุขภาพฟัน อ.1, ป.1, ป.3, ป.6

31-07-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

28-07-62

กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

26-07-62

ถวายเทียนจำนำพรรษา

12-07-62

เวียนเทียนเนื่องในวันอาสาฬหบูชา

12-07-62

เลือกชมรม ระดับประถมศึกษา

08-07-62

Fun Find Focus ระดับอนุบาล

03-07-62

วันสถาปนาลูกเสือแห่งชาติ

01-07-62

วันสุนทรภู่

26-06-62

วันต่อต้านยาเสพติดโลก

26-06-62

พิธีไหว้ครู

20-06-62

เลือกตั้งประธานนักเรียน

10-06-62

วันครูพบผู้ปกครองระดับอนุบาล และระดับประถมศึกษา ครั้งที่ 1/2562

09-06-62

อบรมต่อต้านยาเสพติดตามโครงการ D.A.R.E.

06-06-62

ปฐมนิเทศการใช้ห้องสมุด

04-06-62

วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ พระบรมราชินี

03-06-62

พิธีแสดงตนเป็นพุทธมามกะ

28-05-62

งานทำบุญโรงเรียน

20-05-62

เวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชา

17-05-62

ข่าวจากปีการศึกษาอื่น