กิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดาฯ
​ปีการศึกษา 2565

เมื่อวันที่ 2 มิถุนายน 2565 คณะผู้บริหาร ครู บุคลากรและนักเรียน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ในวันที่ 3 มิถุนายน 2565  ประกอบด้วยพิธีถวายราชสักการะและถวายพระพรชัยมงคล  โดยผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานในพิธีเปิดกรวยดอกไม้  ถวายพานพุ่มเครื่องราชสักการะ ถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติและกล่าวนำถวายพระพรชัยมงคล