Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

นักเรียน ป.3-ป.6 ทัศนศึกษาพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูอำนวย ปานดารา
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

 

เมื่อวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2558 โรงเรียนนำคณะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ร่วมกิจกรรมทัศนศึกษา ปีการศึกษา 2558   โดยชั้น ป.5 – ป.6 เดินทางวันที่ 17 พฤศจิกายน 2558 และชั้น ป.3 - ป.4 เดินทางในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2558 โดยในปีนี้ได้เดินทางไปเยี่ยมชมแหล่งเรียนรู้ 2 แห่ง ในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล

ในช่วงเช้า คณะนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ตำบลคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี  เป็นพิพิธภัณฑ์ที่สร้างขึ้นเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในมหามงคลสมัยที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบรอบ 50 ปี ในปีพุทธศักราช ๒๕๓๙  มีวิสัยทัศน์เพื่อสร้างสรรค์ภูมิปัญญาสังคมเกษตรไทย ให้พัฒนายั่งยืนบนพื้นฐานปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์ชีวิต  ภายในพิพิธภัณฑ์ประกอบด้วยแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตร ภูมิปัญญา นวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ทั้งในกลุ่มพิพิธภัณฑ์อาคารและกลุ่มพิพิธภัณฑ์กลางแจ้ง สำหรับการเรียนรู้ในครั้งนี้ทางโรงเรียนได้จัดให้นักเรียนเรียนรู้กลุ่มพิพิธภัณฑ์ในอาคาร ได้แก่ พิพิธภัณฑ์ในหลวงของเรา พิพิธภัณฑ์ป่าดงพงไพร พิพิธภัณฑ์มหัศจรรย์พันธุกรรม

จากนั้นคณะนักเรียนได้เดินทางไปเยี่ยมชมมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2558 ซึ่งเป็นนิทรรศการชั่วคราวขนาดใหญ่ที่องค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  โดยในปีที่ผ่านมาจัดเมื่อวันที่ 14-25 พฤศจิกายน 2558 ณ อิมแพ็ค เมืองทองธานี   ภายในงานมีนิทรรศการเพื่อให้ผู้สนใจได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย อาทิเช่น นิทรรศการแสงคือชีวิต นิทรรศการน้ำ วิถีคนเมือง นิทรรศการชีวิตดีดีด้วยดิจิทัล นิทรรศการวิกฤตลม ฟ้า อากาศ นิทรรศการเถิดพระเกียรติ Royal Pavilion  อีกทั้งยังมีนิทรรศการที่น่าสนใจให้เข้าชมอีกมากมาย

กลับสู่ด้านบน