Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

คณะครูผู้ปกครองร่วมบริจาคโลหิตถวายเป็นพระราชกุศล

เรียบเรียงโดย : คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร
ภาพ : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

26 สิงหาคม 2558  ผู้บริหาร คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียนชมรมจิตอาสาพัฒนา ได้ร่วมบริจาคและรับบริจาคโลหิต เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯพระบรมราชินีนาถ

โดยมีเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาดจังหวัดราชบุรีและเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลบ้านโป่ง เข้ามาดำเนินการรับบริจาคกิจกรรมนี้ เป็นส่วนหนึ่งของโครงการจิตอาสาพัฒนาของโรงเรียนดุสิตวิทยา มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรณรงค์สร้างจิตสำนึกการเสียสละเพื่อส่วนรวม และเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันดีระหว่างโรงเรียน ชุมชน และหน่วยงานต่าง ๆ   กิจกรรมครั้งนี้มีผู้มีจิตศรัทธาเข้าร่วมบริจาคโลหิตจำนวนทั้งหมด 84 ท่าน  ในจำนวนนี้มีผู้ที่สามารถบริจาคโลหิตได้ 59 ท่าน เนื่องจากสภาพร่างกายของบางท่านไม่พร้อมสำหรับการบริจาคโลหิต    นอกจากนี้ยังมีนักเรียนชมรมจิตอาสาพัฒนาจำนวน 18 คน ได้มาร่วมต้อนรับ อำนวยความสะดวกในการแนะนำสถานที่ให้กับผู้ที่มาร่วมบริจาคโลหิตและเจ้าหน้าที่เหล่ากาชาด

ทางโรงเรียนขอขอบพระคุณทุกท่านที่มีส่วนร่วมในกิจกรรมครั้งนี้ ทั้งท่านที่บริจาคโลหิตและท่านที่ปฏิบัติหน้าที่รับบริจาคโลหิต   ขออนุโมทนาบุญกับทุกท่านมา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน