Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

 

ประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 12 
สโมสรไลออนส์บ้านโป่ง 2558

เรียบเรียงโดย : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล
ภาพโดย : คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล


ในช่วงภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2558  โรงเรียนดุสิตวิทยาได้ส่งนักเรียนเข้าร่วมการประกวดสุนทรพจน์ในรายการต่าง ๆ  และได้รับรางวัลดังนี้

การประกวดสุนทรพจน์ ครั้งที่ 12  จัดโดยสโมสรไลออนส์บ้านโป่ง  เมื่อวันที่ 15 สิงหาคม 2558
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1  ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 1,000 บาท
เด็กหญิงวริศรา  พิพัฒน์จักราภรณ์
รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 2  ได้รับถ้วยรางวัล และเงินรางวัล 500 บาท
เด็กหญิงนภัสพร  บัวแพง

การประกวดสุนทรพจน์เทิดพระคุณแม่ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ  เมื่อวันที่ 12 สิงหาคม 2558 ณ ศูนย์ยุววาทศิลป์ วัดพระศรีอารย์
รางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ ๑
เด็กหญิงรัตติกาล  แตงเชื้อ
เด็กหญิงอัญชิสา  ทองน้อย
รางวัลชมเชย ช่วงชั้นที่ ๒
เด็กหญิงวริศรา  พิพัฒน์จักราภรณ์
เด็กหญิงนภัสพร  บัวแพง

ครูผู้ฝึกซ้อม คุณครูปราณี วรสุทธิ์พิศาล

กลับสู่ด้านบน