Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

หลักสูตร True ICT Genius

เรียบเรียงโดย : คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร
ภาพ : ฝ่าย ICT โรงเรียนดุสิตวิทยา

 

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2558  บริษัททรู ดิจิตอลคอนเท้นท์แอนด์มีเดีย จำกัด ภายใต้ชื่อ True Click Life  ผู้จัดหลักสูตร True ICT Genius หรือ ICT-G ให้แก่โรงเรียนดุสิตวิทยา และโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศ   ได้นำทีมงานเข้ามาจัดกิจกรรม True Click Life Genius Program ซึ่งจัดขึ้นเป็นประจำทุกปี  มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างทักษะความรู้การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  ปลูกฝังทัศนคติและแนวทางที่ถูกต้องต่อไอซีที   โดยรูปแบบของกิจกรรมที่บริษัทได้นำมาจัดที่โรงเรียนนั้นจะเปลี่ยนไปทุกปี    ซึ่งในครั้งนี้จัดเป็นฐานกิจกรรมจำนวน 12 ฐาน ที่บูรณาการความรู้วิชาคอมพิวเตอร์เข้าไปกับวิชาหลักวิชาอื่น ๆ   ทำให้นักเรียนได้รับความรู้และฝึกทักษะต่าง ๆ ที่สอดแทรกไปกับความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการเล่นเกมส์  นอกจากนี้นักเรียนทุกคนที่ร่วมกิจกรรมยังได้รับของรางวัลอีกด้วย

กลับสู่ด้านบน