Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

ฑีฆายุกา โหตุ มหาราชา
ดุสิตร่วมถวายพระพร วันพ่อแห่งชาติ
5 ธันวามหาราช

เรียบเรียงโดย :คุณครูนงนุช ทองทา
ภาพและวีดีทัศน์โดย : คุณครู ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

วันที่ 5 ธันวาคม ของทุกปี เป็นวันคล้ายวันพระราชสมภพ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และถือเป็นวันพ่อแห่งชาติอีกวันหนึ่งด้วย และ เมื่อวันศุกร์ที่  3  ธันวาคม พ.ศ.  2553  ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาได้จัดพิธีน้อมเกล้าฯสดุดีถวายพระพรชัยมงคล เฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  เพื่อเป็นการเทิดพระเกียรติองค์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช พ่อหลวงของปวงชนชาวไทย    ซึ่งในปีนี้พระองค์ทรงมีพระชนมายุ  83  พรรษา  คณะผู้บริหาร  คณะครู ผู้ปกครองและนักเรียน ได้ร่วมใจทำกิจกรรมเพื่อถวายเป็นพระราชกุศล รวมทั้งเป็นการให้นักเรียนได้ระลึกถึงพระคุณของพ่อ และได้แสดงออกโดยการได้มีส่วนร่วม ในกิจกรรมต่างๆ ซึ่งแต่ละกิจกรรมก็ได้สอดแทรกให้นักเรียนได้ตระหนักถึงพระคุณของพ่อ   และปลูกฝังค่านิยมอันดีงามให้กับนักเรียน  รวมถึงการระลึกถึงพระคุณของคุณพ่อผู้ให้กำเนิดเพื่อเป็นการสร้างสัมพันธภาพที่ดีภายในครอบครัว   ซึ่งแบ่งกิจกรรมออกเป็น  2  ประเภท  คือ

การจัดแข่งขันกิจกรรมทางวิชาการ  ได้แก่

  1. การวาดภาพระบายสี
  2. การทำการ์ดวันพ่อ
  3. การเขียนความสึกถึงพ่อ
  4. การคัดลายมือ
  5. การทำป๊อบอัพการ์ดวันพ่อ

การแสดงบนเวที  ได้แก่

  •  การรำถวายพระพร
  • การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 2
  • การแสดงของนักเรียนชั้นอนุบาล 3
  • การกล่าวสุนทรพจน์
  • การแสดงละครเทิดพระเกียรติ

นอกจากนี้ ในวันอาทิตย์ที่ 5 ธันวาคม 2553 ตัวแทนคณะครูและผู้บริหารโรงเรียนดุสิตวิทยา พร้อมด้วยข้าราชการและประชาชนได้ร่วมกันทำบุญตักบาตรโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวา 53 ในตอนเช้า ส่วนในตอนค่ำ คณะครูและผู้บริหารอีกส่วนหนึ่งได้เข้าร่วมพิธีจุดเทียนชัยถวายพระพรแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 5 ธันวาคม ณ ศาลาประชาคมบ้านโป่งด้วย

กลับสู่ด้านบน