Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

นานากิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2553
เที่ยวงานมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 
ท้องฟ้าจำลอง และวัดพระแก้ว

เรียบเรียงโดย : คุณครูสุวรรณา ธัญญธาดา และ คุณครูนงนุช ทองทา
ภาพโดย : ฝ่าย ICT ดุสิตวิทยา

เนื่องด้วยในวันที่ 18 สิงหาคม ของทุกปี เป็นวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์ ทางโรงเรียนดุสิตวิทยาเล็งเห็นความสำคัญที่จะส่งเสริม ให้นักเรียนได้เกิดทักษะความรู้เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์ และรักการเรียนวิทยาศาสตร์  จึงได้จัดกิจกรรมให้กับนักเรียนซึ่งแบ่งเป็น 2 ส่วน คือ

  1. การนำนักเรียนไปทัศนศึกษา  ณ  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
  2. การจัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ภายในโรงเรียน

ทัศนศึกษา  ณ  มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ ท้องฟ้าจำลอง และวัดพระแก้ว

วันอังคารที่ 17 สิงหาคม 2553 ทางโรงเรียนได้นำนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 – 6 ไปทัศนศึกษาวัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ท้องฟ้าจำลองกรุงเทพฯ และมหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ 2553 จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7 – 22 สิงหาคม 2553 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนาในหัวข้อ  “จุดประกายความคิด พัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์”

ในช่วงเช้า นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 และ 4 เข้าทัศนศึกษาที่ วัดพระศรีรัตนศาสดาราม (วัดพระแก้ว) ซึ่งถือเป็นสถานที่ที่มีความวิจิตรสวยงามและมีความสำคัญทางประวัติศาสตร์ของประเทศไทย นักเรียนได้มีโอกาสกราบไหว้พระแก้วมรกต  พระคู่บ้านคู่เมือง  และชมสถานที่ต่าง  ๆ ภายใน ซึ่งแบ่งออกเป็น 3 ส่วน  คือ พระราชวังชั้นนอก พระราชวังชั้นกลาง และพระราชวังชั้นใน แต่ละส่วนก็จะมีสถานที่สำคัญ ๆ  เช่น  พระราชวังชั้นนอกก็จะเป็นบริเวณทางเข้ามีอาคารต่าง ๆ รวมถึงอาคารสำนักงาน พระราชวังชั้นกลางก็จะเป็นที่ประดิษฐาน พระพุทธมหามณีรัตนปฏิมากร หรือพระแก้วมรกต  รอบ ๆ ก็จะเป็นจิตกรรมฝาผนังซึ่งเป็นเรื่องราวของรามเกียรติ์

ส่วนนักเรียนชั้นประถมปีที่ 5 – 6 ได้เข้าทัศนศึกษาที่ท้องฟ้าจำลอง โดยได้ชมการแสดงในห้องฉายดาว เรื่อง มหัศจรรย์ แห่งจักรวาล    นักเรียนได้ตื่นตาตื่นใจกับการศึกษาดวงดาวในระบบสุริยะ  ตำแหน่งดาวต่างๆที่สำคัญบนท้องฟ้า  ประวัติการประดิษฐ์กล้องโทรทรรศน์ และการดูดาวจากกล้องโทรทรรศน์ที่ท้องฟ้าจำลอง  เอกมัย

จากนั้นในช่วงบ่าย นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 3 - 6 ได้ทัศนศึกษา มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2010 ณ ไบเทค บางนา นักเรียนได้รับความรู้ มีประสบการณ์การศึกษาหาความรู้ด้วยตนเอง จากแหล่งเรียนรู้ที่หลากหลายทันสมัยก้าวหน้าภายใต้หัวข้อ “จุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์” จัดโดยองค์การพิพิธภัณฑ์วิทยาศาสตร์แห่งชาติ (อพวช.)  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ในงานมีนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ   สุดยอดประสบการณ์  4  มิติ   หุ่นยนต์ไดโนเสาร์ทอล์คโชว์  การเป็นนิติวิทยาศาสตร์น้อย การแสดงมัลติมีเดียความมหัศจรรย์ของแสงและเลเซอร์ นักเรียนได้แสดงออก  ลงมือปฏิบัติ   เล่นเกมส์เสริมความรู้ สนุกสนานกับการทำกิจกรรม นอกจากได้ความรู้ นักเรียนยังเกิดทักษะชีวิต ในการนำความรู้มาปรับใช้ในการเรียนของตน เพื่อพัฒนาการเรียนให้เกิดผลสัมฤทธิ์อย่างสูงสุด


กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ 2553

ระหว่างวันที่ 18 – 20 สิงหาคม 2553  ครูกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์ได้จัดกิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์ขึ้นภายในโรงเรียน โดยมีการจัดบอร์ดแสดงผลงานเกี่ยวกับประวัติของบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทย  นักวิทยาศาสตร์โลก สมุนไพรน่ารู้ ภาพพิศวงm มีการแข่งขันตอบปัญหาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนทุกระดับชั้น ตั้งแต่ ป.1 – ป.6 และมีการแสดงบนเวทีโดยนักเรียนชั้น ป.6 แสดง Science Show นำการทดลองง่ายๆ มาแสดงให้น้องๆได้ชม ได้รับความชื่นชอบอย่างมากมาย และอีกหนึ่งกิจกรรมที่สร้างความประทับใจ และสร้างความสามัคคีภายในห้องเรียน  คือ  การแข่งขันจัดป้ายนิเทศ  ในหัวข้อ  “ขยะมีค่า” ของนักเรียนชั้น ป.4 – 6 และการประกวดสิ่งประดิษฐ์จากวัสดุเหลือใช้ของนักเรียนชั้น ป.1 – 6 ทำให้บรรยากาศของงานนั้นสนุก   ป้ายนิเทศและสิ่งประดิษฐ์นั้นมีความสวยงามมาก  ซึ่งก็ได้รับความร่วมมือจากท่านผู้ปกครองเป็นอย่างดีในการเข้าร่วมกิจกรรมนี้ด้วย

กลับสู่ด้านบน