โรงเรียนดุสิตวิทยา :: 22/03/51

ประมวลภาพ-ข่าวกิจกรรมงานอำลา อาลัย
นักเรียน ป.6 รุ่น "ดาวกระจาย"

ภาพและวีดิทัศน์โดย คุณครูยุรนันท์ พลายละหาร, คุณครูแคทรียา สถิตบรรจง
และคุณครูบุญสม หล่อมหัทธนะกุล

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม 2551 โรงเรียนดุสิตวิทยา นำโดยคณะครูชั้นประถมปีที่ 6 ได้จัดงานกิจกรรมอำลา อาลัย สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ขึ้น ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนจัดขึ้นด้วยจุดประสงค์ที่จะให้นักเรียนที่กำลังจะจบการศึกษาจากโรงเรียน ได้มีโอกาสรำลึกถึงพระคุณของครู และสถาบันที่ได้เรียนมา ให้นักเรียนได้แสดงถึงความรัก ความผูกพันที่ดีต่อเพื่อนๆร่วมรุ่น และครูทุกท่านที่เป็นผู้อบรมสั่งสอนมาตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล จนถึงระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 รวมทั้งให้เกิดความภาคภูมิใจต่อสถาบันด้วย โดยในปีนี้นักเรียนชั้นประถมปีการศึกษาปีที่ 6 ได้ใช้ชื่อรุ่นว่า "ดาวกระจาย"

คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาขอแสดงความยินดี ชื่นชมในความเพียรพยายามจนสำเร็จการศึกษา พร้อมทั้งขอให้นักเรียนทุกคนเป็นคนดีของสังคม มีความสุขความเจริญในชีวิต ประตูโรงเรียนดุสิตวิทยาจะเปิดต้อนรับนักเรียนตลอดไป

ภาพคลิบวีดิทัศน์ กิจกรรมในงานอำลา อาลัย นักเรียนชั้นประถมปีที่ 6 รุ่น "ดาวกระจาย"