Facebook โรงเรียนดุสิตวิทยา
Share |

คนเก่งดุสิตฯ ชนะเรียงความหัวข้อ
“ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน”
รับทุนการศึกษา 10,000 บาท จากโอวัลติน

ภาพและเรียบเรียงโดย :คุณครูอำนวย ปานดารา

คนเก่งของเรา เด็กหญิง ปริญญาพร มณฑิราช เป็นหนึ่งใน 80 คนเก่งผู้ชนะการประกวดเขียนเรียงความ จากผู้ส่งเข้าร่วมประกวดจำนวน 2,500 คนทั่วประเทศ ในหัวข้อ “ชีวิตพอเพียงของครอบครัวฉัน” ได้รับทุนการศึกษา 10,000 บาท โดย “โอวัลติน” ร่วมกับ “เซเว่น อีเลฟเว่น” ได้ร่วมกันจัดประกวดขึ้น เนื่องในวโรกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาครบ 80 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ที่ทรงมีแนวความคิดของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเป็นการตอกย้ำและส่งเสริมแนวคิดตามพระราชดำริ ทาง โอวัลติน จึงร่วมรณรงค์ส่งเสริมให้เด็กนักเรียน ได้เข้าใจถึงแนวทางการใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามแนวพระราชดำริ และเป็นการเปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนใช้ความคิดสร้างสรรค์ทางด้านภาษา เรียนรู้การใช้ภาษาที่ถูกต้อง และได้ใช้เวลาให้เป็นประโยชน์อีกด้วย

ทางโรงเรียนดุสิตวิทยา ขอแสดงความยินดีและชื่นชมกับความสามารถของนักเรียน และคุณครูอำนวย ปานดารา ผู้ให้คำปรึกษา มา ณ ที่นี้

กลับสู่ด้านบน