Dusitwittaya on Facebook

ประมวลภาพบรรยากาศในวันรับวุฒิบัตร
และงานสังสรรค์ ดุสิตบัณฑิตน้อยปี 2547

ในเช้าตรู่ของวันอาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2548 คณะครูโรงเรียนดุสิตวิทยาได้เริ่มปฏิบัติงาน และจัดเตรียมสถานที่ได้พร้อมที่จะรับลงทะเบียบบัณฑิตน้อย

คณะครูแต่ละท่านได้รับมอบหมายหน้าที่ในการดูแลบัณฑิตน้อย ในช่วงลงทะเบียน ได้มาปฏิบัติหน้าที่ตามขั้นตอนได้เสร็จลุล่วงไปด้วยดี

ผู้ปกครองเต็มไปด้วยความปลื้มปิติยินดีกับบัณฑิตน้อย และร่วมถ่ายภาพทั้งผู้ปกครองและคุณครูไว้เป็นที่ระลึก ทางโรงเรียนได้จัดซุ้มไว้หลายซุ้ม มีทั้งซุ้มดอกไม้ ซุ้มลูกโป่ง และซุ้มเรือนไทย ไว้อย่างสวยงาม

ในช่วงเวลารายงานตัวบัณฑิตน้อย ผู้ปกครองให้ความร่วมมือ โดยการส่งบัณฑิตน้อยเข้ารายงานตัวกับคุณครู หลังจากนั้นบัณฑิตน้อยได้เข้ารับวุฒิบัตรกับท่านผู้จัดการ ซึ่งบรรยากาศเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และผู้ปกครองให้ความชื่นชมกับความพร้อมเพรียงของเหล่าบัณฑิตน้อย อากาศเย็นสบายตั้งแต่เช้า จนเสร็จสิ้นการรับวุฒิบัตร

ส่วนงานสังสรรค์บัณฑิตน้อยในช่วงเย็น หลังจากท่านผู้ปกครองและนักเรียนได้มารายงานตัวแล้ว คณะครูผู้ต้อนรับได้นำท่านผู้ปกครองไปยังโต๊ะอาหารตามหมายเลข หลังจากนั้นพิธีกรได้เชิญผู้จัดการขึ้นกล่าวเปิดงาน พร้อมมีการมอบวุฒิบัตร เรียนดี มารยาทดี โดยท่าน ทรงพล สิโมภาสิทธิ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ เขตการศึกษา จังหวัดราชบุรี เขต 2 มาให้เกียรติในการมอบวุฒิบัตร หลังจากนั้น ได้มีการแสดง 3 ชุดจากนักเรียนอนุบาลทั้งสามระดับชั้น สลับกับการบรรเลงเพลงจากวงดนตรี นอกจากนี้ในงานยังมีการจัดฉลากหางบัตรเพื่อมอบรางวัลให้กับผู้ที่มาร่วมงานที่โชคดี

ในนามของผู้บริหารและคณะครูทุกคนของโรงเรียนดุสิตวิทยา ขอได้รับความขอบคุณในความสนับสนุนที่ได้รับจากท่านผู้มีเกียรติ และผู้ปกครองทุกท่านเป็นอย่างสูง และเสมอมา